Informacja o posiedzeniach komisji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu maju odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 22.05.2023 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Spotkanie z prezesem Spółki z o.o. „Rodzinna” w Marciszowie w celu zapoznania się z aktualną sytuacją w przychodni.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 22.05.2023 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
3. Ocena przygotowania i stanu technicznego przystanków autobusowych /wymiana istniejących oraz planowanie dostawiania nowych wiat./,
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 23.05.2023 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Analiza wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie w 2022 roku.
4. Sprawozdanie z przeprowadzonych inwestycji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Marciszowie w 2022 roku. 
5. Sprawozdanie z działalności bibliotek w 2022 roku.
6. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
7. Wnioski.
8. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 24.05.2023 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Planowane naprawy i remonty w szkole w okresie wakacyjnym – informacja pisemna.
4. Działalność klubów sportowych (dotacje funkcjonowanie, potrzeby) oraz przegląd obiektów sportowych.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 24.05.2023 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Raport o stanie gminy.   
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności