Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”

W Miszkowicach (gm. Lubawka) odbył się w piątek, 19 maja event podsumowujący projekt “Łączy nas Bóbr”.

Projekt „Łączy nas Bóbr” zrealizowany został w partnerstwie Miasta i Gminy Lubawka oraz Miasta Zaclerz. Wspólne działania po obu stronach granicy, w zakresie budowy, rozbudowy i podniesienia standardu technicznego obiektów turystycznych, realizowane były bez nachalnej ingerencji w naturalne środowisko.

Event w Miszkowicach rozpoczęto uroczystym przywitaniem gości i panelami dyskusyjnymi natomiast przy wiacie biesiadnej trwały wydarzenia towarzyszące.

W ramach projektu „Łączy nas Bóbr” wykonano m.in. wokół zbiornika Bukówka ścieżkę, pomosty nad rzeką Bóbr i potokiem Bachorzyna oraz doposażono teren w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Ponadto wybudowane zostały dwa budynki sanitarne oraz slipy do spławiania łodzi w miejscowości Paprotki i Miszkowice.

Z myślą o turystach, w miejscowości Miszkowice, powstał kompleks rekreacyjny składający się z wiaty biesiadnej z wyposażeniem w ławostoły, boiska do piłki plażowej, placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej oraz parking dla samochodów. Ponadto na 15-kilometrowym szlaku Jana Amosa Komeńskiego, Miasto Žacléř wybudowało pomnik J. A. Komeńskiego, który jest mozaiką w postaci okrągłego labiryntu, z wizerunkiem wielkiego filozofa, wykonanego w brązie oraz odnowiło ponad 3 km ścieżek pieszo-rowerowych.

Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”
Podsumowali projekt “Łączy nas Bóbr”

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Ostatnie aktualności