Życzenia z okazji Dnia Matki

Z okazji dzisiejszego święta pragnę wszystkim mamom złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Dni pełnych pociechy ze swoich dzieci i wielu powodów do uśmiechu nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

Wyrazy wdzięczności za cierpliwość, troskę, wsparcie oraz miłość, którymi obdarowujecie swoje potomstwo. Macierzyństwo to nieoceniony trud oraz oddanie włożone w wychowanie i kształtowanie młodego człowieka.   

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

Grafika nagłówkowa: Freepik