Przedłużony termin zakupu węgla po preferencyjnych cenach