Posiedzenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej

W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Czadrowie odbyło się w piątek, 9 czerwca, posiedzenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR Bożena Kończak zaprosiła na posiedzenie miejscowych rolników, hodowców bydła i producentów mleka. Tematem obrad było zagrożenie dla hodowli bydła i produkcji mleka na terenach górskich i podgórskich spowodowane drastycznym spadkiem cen mleka oraz żywca.

Oprócz rolników w posiedzeniu udział wzięli również samorządowcy z powiatu kamiennogórskiego, a także Leszek Wojciechowski – Prezes Dolnośląskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego.

Wystosowano apel do posłów, senatorów i samorządów, w którym wskazano 5 postulatów dotyczących:

*Oszacowania przez Rząd RP niezbędnej wielkości produkcji rolnej, która gwarantować będzie bezpieczeństwo żywnościowe obywateli oraz przypuszczalnej ilości produktów rolnych, które rolnicy mogą eksportować.
* Podjęcia działania na rzecz ograniczenia śladu węglowego w rolnictwie.
* Zablokowania importu na rynek Unii Europejskiej produktów, w których uprawie lub hodowli nie spełniano norm obowiązujących europejskich rolników.
* Rozpoczęcia dyskusji nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną UE po 2027 roku.
* Wzmocnienia roli Samorządu Rolniczego w procesie kształtowania polityki rolnej państwa, gdzie wszystkie decyzje dotyczące rolnictwa powinny zostać konsultowane z samorządem rolników.

Posiedzenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego
Posiedzenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego
Posiedzenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego
Posiedzenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego
Posiedzenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego
Posiedzenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego