Poznaj Polskę – edycja 2023

Gmina Marciszów otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych.

Całkowita wartość zadania wynosi 46 996,00 zł, natomiast kwota przyznanych przez Ministra środków dla Gminy Marciszów wynosi ogółem 35.000,00 zł,

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne.

Podczas wycieczek w 2023 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Marciszowie:

  • Zamek Bolków – Muzeum
  • Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Marciszowie:

  •  Biblioteka Uniwersytecka, 
  • Centrum Nauki Kopernik,
  • Zamek Królewski w Warszawie,
  • Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie,
  • Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem,
  • Archikatedra św. Jana Chrzciciela,

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, Gmina Marciszów musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat rodziców.

Realizacja wycieczek planowana jest we wrześniu bieżącego roku.  

Add your Comment