Nowe schody w Ciechanowicach

Na ukończeniu jest budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach, który połączył drogę powiatową z gminną i zwiększył bezpieczeństwo dojścia do stacji kolejowej. Do ukończenia inwestycji potrzeba jeszcze zamontować nowe balustrady.

W ramach realizowanego zadania m.in. zdemontowano starą balustradę ze stali, wykonano schody i chodnik z kostki betonowej. 

Wartość zadania wynosi 159 285 złotych. W tym koszty opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę w kwocie 6 150 złotych.

zdjęcia: Artur Kubieniec