INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu czerwcu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 26.06.2023 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 26.06.2023 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Ocena realizacji inwestycji oraz funduszu sołeckiego za I półrocze 2023 roku.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 27.06.2023 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Analiza inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2023 roku ze środków własnych i dotacji. 
4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
5. Wnioski.
6. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 28.06.2023 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Funkcjonowanie bibliotek w gminie Marciszów.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 28.06.2023 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Wysokość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych oraz ilość złożonych wniosków o środki zewnętrzne – źródła pozyskania, faza realizacji inwestycji.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Dawid Chęciński 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marciszów   

                                                         

Ostatnie aktualności