Kolejna droga w gminie Marciszów gruntownie wyremontowana

Wyremontowana została droga w Sędzisławiu na odcinku około 220 m.b. i szerokości średnio 3,5 m. Po wielu latach droga doczekała się nowej nawierzchni asfaltowej i pobocza. Plac budowy wizytował wójt Wiesław Cepielik z sołtysem Józefem Szołdrowskim.

Nieskrywane zadowolenie wyrazili sołtys Sędzisławia Józef Szołdrowski oraz mieszkańcy budynków nr 11-12 w Sędzisławiu. 

Kilkanaście lat czekaliśmy na tę drogę

komentuje sołtys Sędzisławia

Końcowe prace jeszcze trwają. Wykonawca stabilizuje pobocza i wykonuje ostatnie porządki. Na naszej gminnej liście inwestycji będę mógł odhaczyć kolejne zrealizowane zadanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, porządku, ładu i estetyki naszej gminy. Kolejne inwestycje już niebawem

dodaje wójt Wiesław Cepielik

Całkowity koszt zadania wynosi 186 tys. zł.

Zdjęcia: Artur Kubieniec