Awans Zawodowy Nauczyciela
cze 29 2023
Bez kategorii

W dniu 29 czerwca w Urzędzie Gminy w Marciszowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymały Panie Aldona Kołodziej i Edyta Sobolewska – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie.

Akty nadania stopnia awansu wręczył wójt Wiesław Cepielik, któremu towarzyszyły dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Ewa Sawicz oraz Anna Płaszczyńska, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Marciszów.

Wójt pogratulował osiągniętego sukcesu, podziękował za dotychczasową pracę z dziećmi oraz złożył serdeczne życzenia w realizacji planów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu nauczyciela.

Zdjęcia: Artur Kubieniec