Dwie promesy dla Gminy Marciszów

W dniu wczorajszym (środa, 28 czerwca) W Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się spotkanie z samorządowcami subregionu jeleniogórskiego, podczas którego Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wręczył promesy na realizację projektów w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej oraz zadania z zakresu Ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Gmina Marciszów otrzymała dwie promesy na dofinansowanie zadania realizowanego przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu województwa Dolnośląskiego ze środków na Ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 137.280 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Marciszowie oraz 149.760 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Świdniku.

Promesy w imieniu wójta odebrał zastępca, Paweł Truszczyński.

Zdjęcia: Powiat Bolesławiecki, Artur Kubieniec