ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. „WYSTAWKI”

GMINA MARCISZÓW INFORMUJE

W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą:

  • MEBLE (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe,
  • OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
  • SPRZĘT AGD, RTV.
  • Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. od 800 do 1600 za wyjątkiem sobót świątecznych.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6:00  przy pojemnikach na odpady zmieszane
z uwzględnieniem dostępu umożliwiającego ich sprawny załadunek.

OPONY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZY POSESJACH, OBOK KOSZY NA ODPADY ZMIESZANE. ODPADY WYSTAWIONE PRZY TZW. GNIAZDACH NIE BĘDĄ ODBIERANE!

Informujemy ponadto, że odpady problemowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców i z tytułu organizowanej zbiórki nie pobiera się dodatkowych opłat. Odpady te można również zwyczajowo przekazywać do PSZOK w Ciechanowicach w każdą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem dni świątecznych.

HARMONOGRAM  WYWOZU ODPADÓW PROBLEMOWYCH

WIELKOGABARYTY:
11.07.2023 r. (wtorek): Marciszów
12.07.2023 r. (środa): Ciechanowice, Świdnik, Wieściszowice, Sędzisław,
13.07.2023 r. (czwartek): Domanów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik.

OPONY:
10.07.2023 r. (poniedziałek): wszystkie miejscowości

RTV i AGD:
11.07.2023 r. (wtorek): Ciechanowice, Świdnik, Sędzisław, Wieściszowice,   Domanów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik.
14.07.2023 r. (piątek): Marciszów, Sędzisław,

ORGANIZOWANA WYSTAWKA NIE DOTYCZY ODBIORU BIEŻĄCYCH ODPADÓW.  

                                                                    Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik