Bezpłatne porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na BEZPŁATNE PORADY PRAWNE realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na lata 2023-2025.

Add your Comment