Gmina Marciszów otrzymała dotację na prace konserwatorskie przy zabytkach.

W związku z ogłoszeniem wyników naboru z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy, że Gmina Marciszów otrzymała dotację na prace konserwatorskie przy zabytkach dla następujących projektów:

Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie: kwota w wysokości 386 000,00 zł.

Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędzisławiu: kwota w wysokości 365 600,00 zł.

W ramach wyżej wymienionego Programu udało się również pozyskać środki na udzielenie Dotacji na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla:

Parafii Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p. w. Niepokalanego Serca NMP w wysokości 343 000,00 zł. oraz Parafii św. Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p. w. św. Augustyna w wysokości 197 470,00 zł.

Aktualnie oczekujemy na udostępnienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnych promes, aby móc rozpocząć realizację zadań.

Zdjęcia: Artur Kubieniec