INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu lipcu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów  – 28.07.2023 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
4. Wnioski.
5. Sprawy różne,

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów