Projekt „Walcz z kleszczem”

Projekt „Walcz z kleszczem!” RPDS.08.07.00-02-0006/20 skierowany jest do pracujących mieszkańców z terenów najbardziej zagrożonych zachorowaniem na choroby odkleszczowe (borelioza z Lyme oraz kleszczowe zapalenie mózgowe) w tym do osób zamieszkujących powiat kamiennogórski. Analiza sytuacji epidemiologicznej chorób odkleszczowych w Polsce wskazuje na wzrost zagrożenia tymi chorobami.

Udział w projekcie dla osób zainteresowanych jest bezpłatny i obejmuje:

  • profilaktykę informacyjno – edukacyjną mającą na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat chorób odkleszczowych oraz zapobieganiu zakażeniom,
  • konsultację lekarską kwalifikującą uczestnika projektu do szczepienia, która określi stan zdrowia oraz możliwość przyjęcia szczepionki we wskazanym punkcie (szczepienia odbywają się w lokalnych przychodniach).
  • działania informujące o dacie wykonania zalecanych dawek szczepionki,
  • dwa szczepienia

Jak zapisać się na BEZPŁATNE szczepienie?

1. Wypełnij ankietę rekrutacyjną w formie papierowej lub zarejestruj się na stronie internetowej projektu www.walczzkleszczem.pl i wypełnij ankietę online (zakładka „Materiały edukacyjne”)
2. Obejrzyj wykład informacyjny na temat chorób odkleszczowych prowadzony przez dr Marcina Czarneckiego, który również znajduje się na naszej stronie (zakładka „Materiały edukacyjne”)
3. Dostarcz zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie do biura projektu – osobiście lub drogą pocztową (adres korespondencyjny na końcu broszury)
4. Poczekaj na informacje dotyczące szczepienia – powiadomienie telefoniczne o dacie, godzinie i adresie lokalnej przychodni, w której odbędzie się szczepienie
5. Informacja o dacie każdej kolejnej dawki szczepionki