Informacja o posiedzeniach komisji

Informuję, że w dniu 8 sierpnia 2023 roku o godz.12.00 w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie odbędzie się nieplanowane posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności