LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.8.2023

Marciszów, 07.08.2023 r.

Dot.  zwołania  LV sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 10 sierpnia / czwartek / 2023 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marciszówz następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Marciszów nr XLIX/307/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Pastewnik, Pustelnik i Świdnik,
7/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów