XXIX Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „Prezentacje”

W kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbyło się dziś (piątek, 11 sierpnia) oficjalne otwarcie wystawy “Prezentacje”, połączone z wręczeniem wyróżnień autorom prac wybranych przez samorządowców i pracowników muzeum.

Na XXIX Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „Prezentacje” zgłoszono ponad 50 prac twórców z powiatu kamiennogorskiego, obejmujących malarstwo, rzeźbę, fotografię i rysunek.

Nagrody otrzymali:

Nagroda Starosty Kamiennogórskiego – Katarzyna Szewczyk
Nagroda Burmistrza Kamiennej Góry – Włodzimierz Zasada
Nagroda Prezydium Rady Miasta Kamienna Góra – Katarzyna Mazur
Nagroda Wójta Gminy Kamienna Góra – Piotr Cebula
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Lubawka – Ireneusz Szymik
Nagroda Wójta Gminy Marciszów – Rafał Krzemiński
Nagroda Dyrektora Muzeum Tkactwa – Katarzyna Nowak
Nagroda Działu Sztuki Muzeum Tkactwa – Urszula Chłond i Iwona Główczyk

Wydarzeniu towarzyszy także wystawa twórczości kamiennogórskiego malarza, rysownika i farmaceuty – Tadeusza Suskiego. Zaprezentowane rysunki realizują szczególnie typowaną przez artystę tematykę pejzażu naturalnego i miejskiego. Prace mają charakterystyczną stylistykę szkicu.

Zdjęcia: Artur Kubieniec