Informacja o posiedzeniach komisji

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu sierpniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 21.08.2023 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Analiza gospodarki odpadami – śmieci.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 21.08.2023 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Analiza potrzeb w zakresie przygotowania sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 22.08.2023 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Fotowoltaika na terenie gminy Marciszów – stan zawansowania planowanych inwestycji.
 4. Stan zaawansowania prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marciszów.
 5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 6. Wnioski.
 7. Sprawy różne.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji  – 22.08.2023 r. godz. 15.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Komisji.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 25.08.2023 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej w Marciszowie w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 25.08.2023 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych, zwolnieniach z podatku oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2023 roku, a także o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Z poważaniem

Mirosław Wolak
 Przewodniczący Rady Gminy Marciszów