Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

INFORMACJA

Spis członków  
Dolnośląskiej Izby Rolniczej

uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w powiecie kamiennogórskim z gminy Marciszów udostępniony będzie do wglądu, tzn. osoby zainteresowane mogą uzyskać informację o sobie – czy zostały ujęte w spisie.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

w siedzibie Urzędu Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w pok. nr  12 w dniach od 25.08.2023 roku do 31.08.2023 roku w godzinach od 7 30 do 1400

Okręgowa Komisja Wyborcza   

                                                                           w  Marciszowie  

Spis wykładany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów przez okres 5 dni w godzinach pracy urzędu gminy.