Bezpłatne porady prawne

Przedstawiamy harmonogram na trzy pierwsze wykłady prowadzone przez doświadczonego prawnika dla mieszkańców Gminy Marciszów:

1.      13 września dla mieszkańców Marciszowa w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów,

2.      20 września dla mieszkańców wsi: Nagórnik, Pustelnik i Domanów w świetlicy wiejskiej w Domanowie,

3.      27 września dla mieszkańców wsi: Wieściszowice i Ciechanowice w świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach.

Wszystkie spotkania zaplanowano na godzinę 16.00.

Na wykładach omawiane będą zagadnienia prawne obejmujące prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe) oraz  wady oświadczenia woli i odstąpienie od umowy

Grafika: www.freepik.pl

Ostatnie aktualności