1.960.000 zł dotacji dla Gminy Marciszów

Wójt Wiesław Cepielik poinformował, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich pozyskano kolejne środki dla naszej gminy, tym razem na rozbudowę Gminnego Centrum Sportowego w Marciszowie.

– Informuję mieszkańców gminy Marciszów, że inwestycja ta obejmuje rozbudowę już istniejącej infrastruktury sportowej Gminy Marciszów. W ramach posiadanej aktualnej dokumentacji budowlanej inwestycja przewiduje budowę nowego boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, tenis) wraz z jego oświetleniem, budowę bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m o poliuretanowej nawierzchni, budowę oświetlenia LED dla istniejącej płyty boiska do gry w piłkę nożną, montaż trybun sportowych oraz budowę infrastruktury towarzyszącej – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Realizacja projektu zwiększy potencjał gminy niezbędny do rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, aktywizacji i integracji społecznej mającej na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców.

– Zostanie stworzone centralne miejsce dla większej aktywności fizycznej mieszkańców (w tym byłych pracowników PGR, ich dzieci i rodzin), jak również organizacji imprez sportowo-kulturalnych, służących odpoczynkowi czy też przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu – nie ukrywam swojego zadowolenia, bo to wielce oczekiwana i pożądana inwestycja – dodaje wójt Wiesław Cepielik.