INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu wrześniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów  – 26.09.2023 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2023 r. 

4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

5. Wnioski.

6. Sprawy różne,

Z poważaniem

Mirosław Wolak

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów