LVIII sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.11.2023​​​​​​​

Marciszów, 21.09.2023 r. 

Dot.  zwołania  LVIII sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów    

Informuję, że w dniu 29 września/ piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LVIII sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2023 r. 

9/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

​a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie, 

b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie, 

c/ rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Marciszów, 

d/ zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

e/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

f/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033. 

10/ Sprawy różne. 

11/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Mirosław Wolak      

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów