Następna droga w Marciszowie do remontu

Tym razem wyremontowana zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych w Marciszowie – do stacji transformatorowej. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 137 280 zł z budżetu województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

– Oprócz przebudowy odcinka, gdzie powstanie jezdnia asfaltowa planujemy także w późniejszym czasie poprawić stan drogi gruntowej do lasu, a w szczególności odwodnienie, tak aby woda nie spływała na drogę krajową, jak dotychczas – mówi wójt Wiesław Cepielik. Termin realizacji zadania mija 20 października 2023 roku. Koszt inwestycji wynosi blisko 639 tys. zł.

Remont drogi do trafostacji
Remont drogi do trafostacji
Remont drogi do trafostacji
Remont drogi do trafostacji
Remont drogi do trafostacji
Remont drogi do trafostacji

Ostatnie aktualności