Kolejne dotacje na zabytki. Dwa kolejne wnioski gminy Marciszów przyjęte do realizacji.

Remont wieży ciśnień, Muzeum Kolejnictwa w Marciszowie
Inwestycja dotyczy zabytkowej wieży ciśnień i będzie polegała na naprawie elewacji z cegły klinkierowej, odeskowania szczytu, wymianie okien, odbudowie dachu, podłączeniu mediów, wymianie schodów drewnianych oraz montażu oświetlenia zewnętrznego obiektu i zagospodarowaniu terenu wokół wieży. Docelowo w wieży będą prezentowane wystawy fotograficzne starego Marciszowa i okolic oraz wystawiane historyczne pamiątki z okolic, a wieża będzie udostępniana dla zwiedzających. Kwota dofinansowania wyniosła 392 000 zł.

Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach.
Inwestycja będzie obejmowała opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej byłego kościoła, obecnie kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach w zakresie:
– ekspertyzy technicznej konstrukcji ciesielskiej dachu i stropu,
– ekspertyzy technicznej murów obwodowych kaplicy cmentarnej,
– badań stratygraficznych,
– projektu budowlanego remontu dachu, konstrukcji ciesielskiej z wymianą pokrycia oraz remontu elewacji,
– programu konserwatorskiego dla elementów wystroju architektonicznego elewacji. W tym przypadku kwota dofinansowania wyniosła 142 100 zł.