Przedstawiciele organizacji Partnerskie Kluby Biznesu w Marciszowie

W sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie, na zaproszenie wójta Wiesława Cepielika, odbyło się w dniu wczorajszym (czwartek, 28 września) spotkanie z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Marciszów.

Przedstawiciele organizacji biznesowej Partnerskie Kluby Biznesu, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcom nawiązywania nowych kontaktów biznesowych w Polsce i Europie przeprowadzili prezentację swojej oferty kierowanej do firm poszukujących nowych możliwości biznesowych, ale również klubów sportowych z różnych dyscyplin oraz fundacji szukających wsparcia finansowego na swoją działalność.

– Relacje samorządu z lokalnym przedsiębiorcą nie powinny ograniczać się tylko do poboru należnych podatków i opłat. Na tej płaszczyźnie w obecnych czasach potrzebna jest partnerska współpraca. Promocja lokalnego przedsiębiorcy przez samorząd, jego oferty, produktów i usług na zewnątrz, niewątpliwie jest kluczem do wspólnej ekspansji i rozwoju gospodarczego. Działalność w Partnerskich Klubach Biznesu w naszej gminie może być napędem do nowych przedsięwzięć biznesowych, ale także doskonałą platformą do rozwoju i ekspansji istniejących firm. Dzisiejsze spotkanie to początek naszych wspólnych działań i wymiany doświadczeń w tym zakresie – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu
Spotkanie z przedstawicielami Partnerskich Klubów Biznesu

Ostatnie aktualności