Wyjazd integracyjny

Dzięki współpracy wójta Wiesława Cepielika ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz seniorów udało się zorganizować kolejny wyjazd integracyjny połączony z warsztatami. W niedzielę (1 października) grupa seniorów z Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Marciszowa wraz z grupą kamiennogórską i bolkowską wyjechali na trzydniowe tournée do Szklarskiej Poręby. Seniorów osobiście pożegnał wójt.

Integracyjny wyjazd seniorów