LIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 11.10.2023 r.

Dot.zwołania LIX sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów

Informuję, że w dniu 13 października / piątek / 2023 roku o godz. 9:30 w sali narad Urzędu Gminy
w Marciszowie odbędą się obrady LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
7/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów