Laptopy dla uczniów z gminy Marciszów

Wójt gminy Marciszów Wiesław Cepielik zaprasza rodziców uczniów klas 4 ZSP w Marciszowie do podpisywania umów przekazania komputerów przenośnych na własność. 30 szt. laptopów, które gmina pozyskała, czeka na użytkowników.

Sprzęt jest przekazywany do dyspozycji rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów klas 4 w ramach krajowego programu rządowego realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Formalności związane z przekazaniem laptopów realizowane są w urzędzie gminy w pokoju nr 18.

Laptopy dla uczniów ZSP