Informacja o posiedzeniach komisji

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu październiku 2023 r. odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów – 24.10.2023 r. godz. 12:00

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza potrzeb poszczególnych sołectw do projektu budżetu na 2024 rok.
  4. Analiza i opiniowanie uchwał podatkowych.
  5. Opiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy różne, wnioski.

Ostatnie aktualności