LX sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 19.10.2023 r.

Dot. zwołania LX sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów

Informuję, że w dniu 27 października / piątek / 2023 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LX sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Realizacja zadań oświatowych w gminie Marciszów – raport.
9/ Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
b/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów