Odbiór drogi powiatowej w Nagórniku

W Nagórniku dokonano dziś (czwartek, 26 października) odbioru robót budowlanych w ramach modernizacji drogi powiatowej 2788D i 2787D. Inwestycje prowadził Powiat Kamiennogórski, w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość zadania wynosiła 1 083 807 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 1 029 617 zł.

Zdjęcia: Artur Kubieniec