Układają asfalt w Marciszowie

Na remontowanej drodze dojazdowej do gruntów rolnych (do stacji transformatorowej) w Marciszowie trwa układanie warstwy asfaltu.

Przypominamy, że zadanie zostało dofinansowane kwotą 137 280 zł z budżetu województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Oprócz przebudowy odcinka, gdzie powstała jezdnia asfaltowa poprawiono również stan drogi gruntowej do lasu. Koszt inwestycji wynosi blisko 639 tys. zł.

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Ostatnie aktualności