Na ukończeniu remont drogi w Marciszowie

Na ukończeniu znajduje się remont drogi dojazdowej do stacji transformatorowej w Marciszowie. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Plac budowy wizytował dziś (czwartek, 2 listopada) wójt Wiesław Cepielik. Przypominamy, że zadanie zostało dofinansowane kwotą 137 280 zł z budżetu województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.
Oprócz przebudowy odcinka, gdzie powstała jezdnia asfaltowa poprawiono również stan drogi gruntowej do lasu. Koszt inwestycji wynosi blisko 639 tys. zł.

Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie
Remont drogi w Marciszowie