Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana

Trwają inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Oprócz inwestycji realizowanych przez firmy zewnętrzne, działające na zlecenie gminy, wiele robót prowadzonych jest również we własnym zakresie, wykorzystując własny sprzęt i pracowników. W taki sposób jest m.in. prowadzony obecnie remont drogi gruntowej w Ciechanowicach.

– My sami także wykonujemy wiele robót budowlanych, remontowych i porządkowych. Na co dzień ekipa naszych gminnych pracowników z Działu Gospodarczego wykonuje prace w gminnych budynkach i lokalach, przy gminnych drogach, placach, cmentarzach i w wielu innych miejscach – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana
Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana
Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana
Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana
Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana
Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana
Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana
Kolejna droga w Ciechanowicach remontowana