Utwardzono plac w Nagórniku

W ramach prowadzonych inwestycji drogowych na terenie gminy Marciszów, dokonano utwardzenia placu i ułożenia warstwy asfaltowej przy świetlicy wiejskiej w Nagórniku. Inwestycję wykonała Gmina Marciszów. Wartość zadania wyniosła blisko 87 200 zł.

Utwardzono plac w Nagórniku
Utwardzono plac w Nagórniku
Utwardzono plac w Nagórniku
Utwardzono plac w Nagórniku