Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 46,62 m2, zlokalizowany na I kondygnacji (parterze) wielorodzinnego budynku nr 91, składający się z kuchni, dwóch pokoi, dwóch przedpokoi, łazienki z wc. Pomieszczenia przynależne do lokalu: piwnica  o powierzchni 1,45 m2, komórka strychowa o pow. 6,41 m2. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 54,48 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie c.o. etażowe. Dla lokalu sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena nieruchomości lokalowej, ustalona na podstawie jej wartości, wynosi 90.000,00 zł.

Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz z częściach wspólnych budynku, wynosi 177/1000.

Właścicielem lokalu wraz z przynależnym do niego gruntem jest Gmina Marciszów. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Marciszów, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 200/5 o pow. 0,4523 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00017431/1. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów i budynków, to „B – tereny mieszkaniowe”.

Działka znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Marciszów oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 22 grudnia 2023 r.

   Wójt Gminy
Wiesław Cepielik