INFORMACJA O POSIEDZENIACH  KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu listopadzie 2023 r. odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów – 21.11.2023 r. godz. 12:00

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Opinie i wnioski w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 r.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne, wnioski.

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów