Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
nr 120/2023 z dnia 30.11.2023 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ


Numer księgi wieczystej

Położenie nieruchomościnumer działki

Powierzchniadziałki przeznaczona do dzierżawy( ha)

Oznaczenie użytków  w działce


Opis nieruchomości
Terminy i wysokość * wnoszeniaczynszu dzierżawnego
Obręb nr działki
1234567
JG1K/00006768/2

JG1K/00012270/9


JG1K/00013805/6

JG1K/00006768/2
Ciechanowice 

Ciechanowice

Ciechanowice

Ciechanowice
27/2

370/6

22

202
część o pow.0,1000
część o pow. 0,0100
część o pow. 0,015
0,3003
Pastwiska trwałe
Tereny mieszkaniowe
Grunty rolne zabudowane
Grunty rolne zabudowane i  Pastwiska 
Działki położone w miejscowości Ciechanowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe i cele rolne.Rocznie
JG1K/00012926/3


Domanów116/40,0207Tereny mieszkanioweDziałka położona w miejscowości Domanów, przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Działka wydzierżawiana na ogródek przydomowy.Rocznie
JG1K/00010856/7

JG1K/00006763/7
Marciszów

Marciszów
36/3

264/4264/5
Część o pow. 0,7
łączna pow.0,7849
Łąki trwałe, grunty orne
grunty orne
Działki położone w miejscowości Marciszów, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele rolne.Rocznie

JG1K/00012519/7

Pastewnik


240/8


część o pow. 0,9900 ha 

Pastwiska trwałe
Działka położona w miejscowości Pastewnik; część działki o pow. 0,9900 ha przeznaczona do dzierżawy na cele rolne.Rocznie
JG1K/00006774/7


Sędzisław


412/3część o pow.0,56 ha
Grunty orne

Działka położona w miejscowości Sędzisław; część działki przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z  dotychczasowym dzierżawcą na cele rolne.Rocznie
JG1K/00015222/9
JG1K/00013286/1

WieściszowiceWieściszowice

473/2479/1

część o pow.0,0750


część o pow.0,5495
Inne tereny zabudowane


Grunty rolne zabudowanegrunty orne
Działki położone w miejscowości Wieściszowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych  umów dzierżawy z  dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe. 

Rocznie


JG1K/00012400/0

Ciechanowice 

Ciechanowice
542 

551/2
część o pow.2,6122 ha
część o pow. 2,2296 ha
Łąki trwałe VNieużytkiGrunty orne
Łąki trwałe V
Działki położone w miejscowości Ciechanowice; części działek przeznaczone do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu. 720,00 zł (rocznie)
700,00 zł(rocznie)

*Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:

1. Dla nieruchomości wykorzystywanych jako ogrody przydomowe:
– o powierzchni do 0,01 ha – roczna stawka czynszu wynosi 70 zł
– o powierzchni powyżej 0,01 ha do 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 75 zł za pierwsze 0,01 ha plus 0,12 zł za każdy 1m2 powyżej 0,01 ha.
2. Dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 210 zł za pierwsze 0,10 ha plus 0,02 zł za każdy 1m2 powyżej 0,10 ha.

Z upoważnienia Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
mgr Paweł Truszczyński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów nr 120/2023 r.
z dnia 30.11.2023 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ

l.p.
Numer księgi wieczystej

Położenie nieruchomościnumer działki

Powierzchnianieruchomościprzeznczona do dzierżawy

Oznaczenie użytków  w działce


Opis nieruchomości 
Wysokość czynszu i termin wnoszenia
 Obręb nr działki 
12345678
1JG1K/00013805/6Ciechanowice 

22 
część o pow. 0,0020 ha  B -Tereny mieszkanioweDziałka położona w miejscowości Ciechanowice;część działki o pow. 0,0020 ha przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na cele inne niż rolne, tj. pod komórkę gospodarczą.
2,00 zł/m2 miesięcznie netto
2JG1K/00012270/9Ciechanowice

370/6 część o pow. 0,0016 ha    część o pow. 0,0016 ha  część o pow. 0,0016 ha B – Tereny mieszkanioweDziałka położona w miejscowości Ciechanowice; trzy części działki o pow. 0,0016 ha każda, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, na cele inne niż rolne, tj. pod budynki gospodarcze.
2,00 zł/m2 miesięcznie netto
3JG1K/00014822/8
Marciszów659/13część o pow. 0,0020 ha
część o pow. 0,0020 ha
część o pow. 0,0024 ha
Br-Ps – Grunty rolne zabudowaneDziałka położona w miejscowości Marciszów;trzy części działki o pow. 0,0020 ha, 0,0020 ha i 0,0024 ha, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, na cele inne niż rolne, tj. pod garaże.
2,00 zł/m2 miesięcznie netto

Z upoważnienia Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
mgr Paweł Truszczyński