Stan pogotowia przeciwpowodziowego w gminie

W związku z silnymi roztopami i wezbraniem rzek i potoków po północy z 24/25 grudnia woda w rzece Bóbr na terenie gminy Marciszów przekroczyła stan ostrzegawczy. W związku z powyższym wójt Wiesław Cepielik wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego oraz powołał sztab przeciwpowodziowy, który działał całą noc w urzędzie. Nasi strażacy z OSP w nocy powiadamiali mieszkańców w zagrożonych rejonach o niebezpieczeństwie. Prowadzony był całodobowo monitoring poziomu wody w rzece Bóbr. W szczycie, około godz. 4:30 na wodowskazie w Marciszowie poziom wody wskazywał blisko 280 cm i kilka odcinków dróg było nieprzejezdnych. Drogi te zabezpieczali strażacy z OSP. Woda wystąpiła z koryta i zajęła drogi głównie w Marciszowie przy ul. Nadrzecznej za tartakiem, ul. Zakole, Stromej, Leśnej i częściowo na prawym brzegu Ciechanowic. Na całe szczęście nie wystąpiły żadne straty w gospodarstwach domowych. Obecnie sytuacja jest stabilna. Informacje, zgłoszenia lub potrzebę pomocy należy zgłaszać do gminnego sztabu antykryzysowego pod nr tel. 505 379 950.

Ostatnie aktualności