Informacja o drukach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I n f o r m a c j a

  Urząd Gminy w Marciszowie informuje, że druki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok będą do odebrania po 20 stycznia 2024r.

Stawki opłat jak i numery kont pozostają takie same. Osoby które wpłacają należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet lub przez stałe zlecenie w banku, wnoszą opłaty tak samo jak za rok ubiegły.