Medal za długoletnie pożycie małżeńskie – wnioski

ZŁOTE GODY
Urząd Stanu Cywilnego w Marciszowie prosi o kontakt pary małżeńskie, które w 2024 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli 50 lat, mogą złożyć wniosek o przyznanie
„MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.
Zaszczytne odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest docenieniem oraz uhonorowaniem wspólnie przeżytych lat.
Medal mogą otrzymać również pary, które ten piękny jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i do tej pory nie zostały odznaczone.