LXIII sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 18.01.2024 r.

Dot. zwołania  LXIII  sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów

 Informuję, że w dniu 26 stycznia / piątek / 2024 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LXIII sesji Rady Gminy Marciszów  z następującym porządkiem obrad:

 1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Kalendarium imprez gminnych.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały nr LXII/369/2023 Rady  Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania;
 b/ zmiany Uchwały Nr XXXIV/207/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
c/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Marciszów, Domanów, Nagórnik, Pustelnik, Wieściszowice, Ciechanowice i Sędzisław;
d/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
 Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności