Informacja o posiedzeniach komisji

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu styczniu 2024 r. odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury Technicznej  Rady Gminy Marciszów – 22.01.2024 r. godz. 10:00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Koszty ogrzewania i zużycia energii w obiektach gminnych i na oświetleniu ulicznym w 2024 r.  Plan oszczędności.
 • Opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy różne, wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 23.01.2024 r. godz. 13:30

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Wnioski.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 24.01.2024 r o godz. 11:00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Bezpieczna droga ucznia do szkoły, dowóz i opieka.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu – 24.01.2024 r godz. 13:00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Koszty ogrzewania i zużycia energii w obiektach gminnych i na oświetleniu ulicznym w 2024 r.  Plan oszczędności.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Ostatnie aktualności