Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
Nr 19/2024 z dnia 07.02.2024 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

l.p. Numer księgi wieczystej Położenie nieruchomości numer działki  Powierzchnianieruchomości przeznaczona do dzierżawy Oznaczenie użytków  w działce  Opis nieruchomościWysokość czynszu i termin wnoszenia
 Obrębnr działki
12345678
1JG1K/00012386/5   

  JG1K/00006782/6
Wieściszowice   

   Wieściszowice 
365/75
 

 496 
 409
410
137/3
137/1 
część działki o pow. 12,72 ha  

część działki o pow. 4,38 ha 
1,5217 ha
0,8701 ha
3,4284 ha
1,0952 ha
Ls – lasy
N–nieużytki 

Ls – lasy
N-nieużytkiN-nieużytki
N-nieużytki
Nnieużytki
N–nieużytki 
Działki nr 365/75 i 496 są własnością Skarbu Państwa. Części działek o łącznej pow. 17,10 ha zostały przekazane gminie w użytkowanie.  


 Działki nr 409, 410, 137/3, 137/1 o łącznej pow. 6,9154 ha są własnością gminy.  

Nieruchomość składającą się z części działek nr 365/75 i 496 oraz z działek nr 409, 410, 137/3, 137/1 o ogólnej powierzchni 24,0154 ha (teren Kolorowych Jeziorek) przeznacza się do dalszej dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na obsługę ruchu turystycznego, na okres 1 roku.   
 750 zł miesięcznie netto (+23% VAT) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury vat 

                                                                       Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik