Informacja o posiedzeniach komisji

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu lutym 2024 r. odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury Technicznej  Rady Gminy Marciszów – 19.02.2024 r. godz. 10:00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 3. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągi Marciszowskie – przychody, wydatki, planowane inwestycje, skład kadrowy, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. 
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 20.02.2024 r. godz. 13:30

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 3. Analiza kosztów wykonania oświetlenia na terenie gminy w 2023 r. /udział kosztów budżetu oraz funduszy sołeckich/
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Wnioski.
 6. Sprawy różne. 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 21.02.2024 r o godz. 11:00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 3. Przebieg realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole podstawowej w Marciszowie w roku szkolnym 2023/2024.
 4. Organizacja pomocy dla uczniów z dysfunkcjami. 
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu – 21.02.2024 r godz. 13:00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 3. Analiza kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Ostatnie aktualności