Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów

W sobotę (26 lutego) w Domu Kultury w Marciszowie odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów. Podczas spotkania wręczone zostały wyróżnienia członkom OSP oraz osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w rozwój jednostki, przyjęto ślubowanie nowych członków i przedstawiono plan działania na rok bieżący.

Miłym akcentem było pojawienie się “druha koguta”, który został zakupiony ze środków własnych gminy i który będzie towarzyszył we wszystkich wydarzeniach gminnych, godnie reprezentując druhów z OSP i MDP Marciszów oraz gminę.

Odznakami za wysługę 10 lat odznaczeni zostali:

druh Nalichowski Adam
druh Banasiewicz Bartosz
druh Dul Piotr
druh Tylutki Kamil

Odznakami za wysługę 20 lat odznaczeni zostali:

druh Trząsalski Łukasz
druh Frasiak Rafał
druh Jurkowski Patryk
druh Jóźwiak Daniel
druh Kaczmarczyk Piotr

Podziękowania za okazaną pomoc otrzymali:

Wójt Wiesław Cepielik
Zastępca wójta Paweł Truszczyński
Sekretarz gminy Marta Kwiecień
Daniel Gajewski

Podziękowania za wspieranie działalności jednostki otrzymały:

Rada Sołecka w Marciszowie
Rada Sołecka w Ciechanowicach
Rada Sołecka w Pustelniku
Rada Sołecka w Nagórniku
Rada Sołecka w Sędzisławiu
Rada Sołecka w Wieściszowicach
Rada Sołecka w Pastewniku

Zdjęcia: Artur Kubieniec