Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 54,13m2,zlokalizowany na II kondygnacji (pierwszym piętrze) wielorodzinnego budynku nr 46 zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej, obręb Marciszów, składającego się z kuchni i dwóch pokoi. Pomieszczenia przynależne do lokalu: WC o powierzchni 0,92 m2 usytuowane na korytarzu klatki schodowej na pierwszym piętrze. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 55,05 m2 . Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie c. o. – piecowe (piec w kuchni). Dla lokalu sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena nieruchomości lokalowej, ustalona na podstawie jej wartości, wynosi 110.000,00 zł.

Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku, wynosi 1604/10000.

Właścicielem lokalu wraz z przynależnym do niego gruntem jest Gmina Marciszów. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Marciszów, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3/40 o powierzchni 0,0719 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00023878/1. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów i budynków, to  „B – tereny mieszkaniowe” i „Bi – inne tereny zabudowane”.

Działka znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Marciszów oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie Art. 34  ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 12 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik